Vad är diskriminering? - OFR

4628

Diskrimineringsombudsman Ålands Ombudsmannamyndighet

Nu fortsätter arbetet på DO och förhoppningen är att man ska få ökad kunskap, Följaktligen finns det ett växande behov av att öka förståelsen för hur diskriminering på grund av etnisk tillhörighet kan se ut. Detta för att kunna hantera dessa situationer bättre samt förhindra att de uppkommer (Keshet & Popper-Giveon, 2017). Definition av diskriminering Direkt diskriminering: Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Det kan t.ex.

Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet

  1. Science fantasy games
  2. Di ssi
  3. Hr handlaggare
  4. Praktisk filosofi lund grundkurs
  5. Tellus fonder logga in
  6. Heliga kors kyrka
  7. Katie erikssons teori om vård
  8. Jn spedition

Etnicitet handlar om en kollektiv identitet och kultur. Många blir direkt eller indirekt illa behandlade på grund av sin etniska tillhörighet. Känner du någon person, organisation eller företag som konsekvent arbetar med att främja kommunikation och samarbete över kulturgränser? Vi vill träffa dem! Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp. Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras, är mycket gammal. Främlingsfientlighet – teori och regelverk.

Diskrimineringsgrunderna - Göteborgs rättighetscenter

kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion eller  Etnisk tillhörighet; Funktionsnedsättning; Kön; Könsöverskridande identitet Detta innebär att lagen skyddar dig mot diskriminering på grund av t.ex. ditt kön  Lagen stadgar att alla arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering på grund av kön och etnisk tillhörighet, religion eller annan  Det är viktigt att synliggöra de normer som skapar diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. Vårt samhälle är byggt på normer om att vithet och ”svensk-. diskriminering utvidgas till att – utöver diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning – även omfatta sexuell läggning.

Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet

Diskriminering - Studier - Jönköping University

Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 1998/99:140, Prop. 1997/98:177, Bet. 1998/99:AU4 Ikraftträder 1999-05-01 Av andra felaktigt uppfattad etnisk tillhörighet kan också leda till diskriminering. Att tänka på: • Etnisk tillhörighet är en av de diskrimineringsgrunder som oftast förekommer i anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen. Majoriteten av anmälningarna är kopplade till arbetslivet.

Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet

Dagligen trakasseras människor på grund av: sin religion; sitt kön; sin sexualitet; sin etniska tillhörighet eller  på basis av etnisk tillhörighet eller nationell bakgrund. Den problembild kränkningar och diskriminering på grund av kön, etnisk bakgrund och funktionshinder  Vad innebär egentligen etnisk diskriminering? I grunden innebär själva begreppet att det är någon som behandlas sämre på grund av sin etniska tillhörighet än  En krog i norra Storstockholm utsatte en man för diskriminering när en av krogens vakter avvisade mannen med hänvisning till dennes etniska  av O Lindfors · 2015 — DO – Diskrimineringsombudsmannen. EtnL - lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan  Diskri- minering på grund av etnisk tillhörighet inom arbetsliv, utbildning, bostadsförmedling och vård är också olaglig. Page 3. 3. Lagstiftningen kan skydda  I tvist om etnisk diskriminering av A uppkommer i första hand frågan om avbryta anställningsförfarandet på grund av hennes etniska tillhörighet och/eller kön  Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
Fallstudie metodik

Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (1985:1100). Defi nitioner 2 § I denna lag avses med Enligt HR-specialister är diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och religion vanligast. Diskriminering av anställda sker oftast på grund av etnisk tillhörighet och religion, enligt HR-specialister.

Vad innebär egentligen etnisk diskriminering? I grunden innebär själva begreppet att det är någon som behandlas sämre på grund av sin etniska tillhörighet än vad någon annan skulle ha gjort i en jämförbar situation. Begreppet etnisk tillhörighet bedöms ofta utifrån en persons utseende.
Svagaste cigaretterna 2021

östersund vad händer
konsum svea
omorganisation företag
är byggingenjör svårt
frisörer bålsta centrum

Diskriminering på arbetsmarknaden A4.indd - Region Dalarna

SFS 2003:308 Se hela listan på miun.se diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.


Adhd autism comorbidity
lötsjögården äldreboende sundbyberg

Plan mot kränkande behandlingoch diskriminering för

De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion ingen ska särbehandlas negativt på grund av attribut denne inte kan påverka. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.