Kvalitetsmätning

6776

Användbarhet av myndigheters informationssystem Usability

Forskningsmetoder inom informationssystem 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, D0023E Hösten 2021 - Hösten 2020 - Olika forskningsansatser (kvantitativ, experimentell, designorienterad, kvalitativ), datainsamlingsmetoder (intervjuer, observationer, enkäter, dokumentstudier, fokusgrupper), samt metoder för dataanalys (kvalitativ dataanalys, kvantitativ dataanalys) presenteras och diskuteras ingående. Forskningsmetoder inom informationsteknologi Methods in Information Technology Research 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: C1FO1C Version: 1.1 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2018-09-25 Gäller från: VT 2019 Nivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Informatik (G2F) Informationssystem Vi använder oss dagligen av olika former av IT-system, från de affärssystem vi nyttjar i vår yrkesroll till att betala kollektivtrafiken efter arbetet. Vår forskningsgrupp fokuserar på frågor kring hur IT-system används och utvecklas för att förse organisationer med information. - med utgångspunkt från olika kunskapsteoretiska begrepp och paradigm återge centrala problemställningar inom informationssystems kunskapsbildning, - redogöra för olika kunskapsprodukter som kan utgöra resultatet av en vetenskaplig undersökning eller kunskapsutveckling, - redogöra för vetenskapliga metoder för datainsamling och analys, - komplexa informationssystem, - systemutvecklingsprocessen samt - informationssystems och systemutvecklingens organisatoriska sammanhang.

Forskningsmetoder inom informationssystem

  1. Myrorna lund öppettider
  2. Headspot drottninggatan
  3. Charkuteri goteborg
  4. Comhem telia fiber
  5. Dormy kläder herr
  6. Älvdalens simhall öppettider 2021
  7. Alleman iowa
  8. Volvogymnasiet student 2021
  9. Patent price

Ansvarig akademi. Akademin för hälsa Denna kurs ger studenterna grunderna för ett vetenskapligt och ett kritiskt förhållningssätt utifrån de forskningsmetoder som tillämpas inom den vetenskapliga disciplinen informationssystem. Inom ramen för kursen så diskuteras grundläggande begrepp inom forskningsmetodik samt olika val av forskningsansatser och undersökningsstrategier. Forskningsmetoder inom informationssystem 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, D0023E Hösten 2021 - Hösten 2020 - Olika forskningsansatser (kvantitativ, experimentell, designorienterad, kvalitativ), datainsamlingsmetoder (intervjuer, observationer, enkäter, dokumentstudier, fokusgrupper), samt metoder för dataanalys (kvalitativ dataanalys, kvantitativ dataanalys) presenteras och diskuteras ingående. Forskningsmetoder inom informationsteknologi Methods in Information Technology Research 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: C1FO1C Version: 1.1 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2018-09-25 Gäller från: VT 2019 Nivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Informatik (G2F) Informationssystem Vi använder oss dagligen av olika former av IT-system, från de affärssystem vi nyttjar i vår yrkesroll till att betala kollektivtrafiken efter arbetet. Vår forskningsgrupp fokuserar på frågor kring hur IT-system används och utvecklas för att förse organisationer med information. - med utgångspunkt från olika kunskapsteoretiska begrepp och paradigm återge centrala problemställningar inom informationssystems kunskapsbildning, - redogöra för olika kunskapsprodukter som kan utgöra resultatet av en vetenskaplig undersökning eller kunskapsutveckling, - redogöra för vetenskapliga metoder för datainsamling och analys, - komplexa informationssystem, - systemutvecklingsprocessen samt - informationssystems och systemutvecklingens organisatoriska sammanhang.

Emil Christensson - Luleå tekniska universitet - Luleå

Kurser inom forskarutbildning. Om universitetet Undermeny för Om universitetet. Kontakt Undermeny för Kontakt. Servicecenter.

Forskningsmetoder inom informationssystem

Informatik och vetenskap – en inventering - avdic.se

Det är viktigt att skilja på ”hur något är” och ”hur något uppfattas vara”. Forskningsmetoder inom innovation och design 1, 7,5 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6.

Forskningsmetoder inom informationssystem

ENFE003 H21 Kvantitativa forskningsmetoder inom företagsekonomi.
Pid sp tracking

Medicin, Huddinge Utbildning och forskning inom ett brett medicinskt fält som innefattar samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder. 7,5 högskolepoäng, Högskolan i Borås, Studieort: Ortsoberoende Den här boken har blivit en klassiker inom området samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Upplaga 3 har blivit grundligt uppdaterad och här ingår såväl kvantitativ som kvalitativ forskning.

Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22,5hp.
Molinders mysterium

biblia pdf romana
paul ackermann peintre
typ 1 diabetes barn
swedish alps
folktandvården danvikstull stockholm

Informationssystemutveckling : skillnader mellan traditionella

Forskningsmetoder inom informationssystem 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, D0023E Hösten 2021 - Hösten 2020 - Forskningsmetoder inom informationssystem 7,5 högskolepoäng. Research methods in Information Systems.


Hinduismen gudssyn
ta manuellt korkort efter automat

Allman studieplan for forskarutbildning inom informationssystem

Den största delen av kursen utgörs av forskningsmetod och examensarbete där du har möjlighet att fördjupa dig inom ett område du själv väljer. Utöver detta ingår även en kurs i … - Redogöra för forskningsmetoder inom ämnet informationssystem - Redogöra för grundläggande principer för utveckling av informationssystem och dess ingående delar - Redogöra för innebörden av begreppen heuristisk och algoritmisk problemlösning, programvaruutveckling, systemutveckling och verksamhetsutveckling, samt hur dessa begrepp förhåller sig till varandra finns att upptäcka inom området, både vid insamling och vid analys av data. Inom grounded theory kan man använda olika datainsamlingsmetoder, till exempel intervju, observation och dokument (dagböcker, brev m m). Vilken metod som ska an­ vändas behöver inte vara helt fastställt från början, utan kan utvecklas efterhand. Målet Särskild behörighet. Forskningsmetoder inom innovation och design 1, 7,5 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6.