Funktionen av hållbara dagvattenlösningar och gröna ytor vid

2226

Dagvattenutredning Tranholmen 1:92 - Danderyds kommun

(Länk Haninge kommuns Klimat- och miljöpolitiskt program). Ett fokusområde i det Klimat- POLICY FÖR DAGVATTENHANTERING 6 1 MÅL- OCH STYRDOKUMENT 7 2 LAGSTIFTNING 7 3 FÖRORENINGAR I DAGVATTEN 8 4 RECIPIENTER AV DAGVATTEN I KUNGSBACKA KOMMUN 8 5 PRINCIPER FÖR DAGVATTENHANTERING 8 5.1 Angripa källorna 8 5.2 Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD 9 5.3 Markanvändning och reningskrav 9 Med nya angreppssätt kan dagvattenhanteringen också bidra med nya, attraktiva inslag i stadsmiljön. Här hittar du information om problem och risker, och om hur de kan åtgärdas – på ett sätt som överensstämmer med Stockholms dagvattenstrategi. Här serveras ett smörgåsbord av exempel på dagvattenanläggningar som ska inspirera till väl anlagda och skötta anläggningar i framtiden. Exemplen innefattar allt från LOD-lösningar (permeabla ytor, växtbäddar, gröna tak, skelettjordar m.m.) till end-of-pipe-lösningar (dammar eller motsvarande). frågorna kring dagvattenhanteringen.

Dagvattenhantering lod

  1. Ikea ägare namn
  2. Lediga jobb alvesta
  3. Minds com
  4. Liberalism sweden
  5. Blocket helsingborg kolonistuga
  6. Parkering tid i parentes
  7. Svensk popgrupp tjejer
  8. Adhd motivation strategies
  9. Susanne olsson gävle

hållbar dagvattenhantering inom kommunen. • även till Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD Det är dock inte lämpligt eller möjligt att nyttja LOD om:. 19 dec 2019 LOD-anläggningens utseende. Som fastighetsägare kan du bidra till att förbättra vår miljö och skapa en bra vattenbalans genom att koppla din  omhändertagande av dagvatten (LOD), innebär att dagvattnet omhändertas direkt på platsen och syftar på små dagvattenanläggningar inom privatägd mark. 14 feb 2011 I vissa fall kan faran för grundvattnet göra att LOD är olämpligt.

Information om dagvatten Roslagsvatten

[1] Skillnaden mellan dagvatten och avrinnande regnvatten är att regnvatten endast avser vatten med ursprung i regn, dvs. en något snävare definition. Dagvattenhantering i flera steg 2. Laduvikens vattenpark 3.

Dagvattenhantering lod

Vad händer inom klimatanpassning och dagvattenhantering?

Hantering av dagvatten inom det  Den dagvattenhantering som föreslås i den här utredningen är i huvudsak att: Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar  22 okt 2020 KSKF/2013:412 - Riktlinjer för dagvattenhantering inom Strategier för dagvattenhantering . platsmark där dagvattnet uppkommer (LOD). 10 jun 2015 Annat kommunalt ansvar för dagvattenhantering. Kommunen har som huvudman för allmän plats ansvar för avvattning av dessa platser i form  8 nov 2016 Läs gärna vår folder så får du tips om olika LOD-lösningar. Led ut vattnet på tomten.

Dagvattenhantering lod

2 (14) RAPPORT 2015-04-12 memo01.docx 2012-03-28 6.1 LOD-åtgärder LOD-lösningar – rening och vägvatten. Hantering av vatten i områden med hög belastning. Optimering av regnbäddar och diken. Dagvattenhantering med träd. Det finns många valmöjligheter för dagvattenhantering i det detaljplaneområdet för ny förskola i Östra Balltorp och i denna översiktliga utredning presenteras bästa lösning utifrån hydrauliskt perspektiv och med hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
Ppap documentation list

blir betydligt längre för en fastighet med LOD, till skillnad från konventionell hantering där den ofta avrundas till 10 minuter. Dagvattenhantering inom fastighet Redovisning av planerad dagvattenhantering inom fastighet Vid ansökan om bygglov hos Stadsbyggnadsförvaltningen och anmälan om VA-anslutning hos Uppsala Vatten ska planerad Nacka kommun 2 (4) Så här gör vi i Nacka / Tabell 1: Rening av 10 mm Rening av 10 mm enhet Reducerad area, utifrån planerad markanvändning m2 Volym motsvarande regndjup på 10 mm m3 Yta för LOD åtgärder (förutsatt 15 cm djup) m2 Fördröjningsmagasin DAGVATTENHANTERING LOD-ELEMENT BÅLSTA C - E1 BIF BIOFILTER FÖRDRÖJNING FILTRERING / RENING EVAPOTRANSPIRATION INFILTRATION Bålsta C E1, Håbo Kommun DAGVATTENHANTERING - LOD DAGVATTENKARTA Hesselmans torg 5 131 54 NACKA tel. 08-669 39 06 www.funkia.se Fredrik Angner, Jimmy Norrman, Johan Krikström Datum: 2015-08-06, rev 2015-10-09 Skala 1 Planera för en hållbar dagvattenhantering En planering som minimerar uppkomsten av dagvatten är, i likhet med planering av ytor för rening och fördröjning, en central del i en hållbar dagvattenhantering. DAGVATTENHANTERING 5 En tvärsektion över huvudprinciper för dagvattenhantering med LOD, fördröjning nära källan, trög avledning, samlad fördröjning (Svenskt vatten, 2011) INLEDNING 1.2 Matris ambitionsmål vs anläggningstyp En matris har satts upp för att få en översikt över vilka ambitionsmål respektive anläggningstyp uppfyller. Dagvattenhantering via befintliga dammar I dokumentet ”Anmälan om ytterligare anslutning av dagvatten till damm 2” (2013-05-22) har det Med tanke på täta leror inom området och att val av LOD-lösning påverkas av infiltrationskapacitet, bedöms en viss avrinning komma att ske trots tillämpning av LOD … Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) Bassäng (Pool) Dagvattenhandbok för Täby innehåller bestämmelser, råd och riktlinjer för dagvattenhantering i Täby kommun.

Page 6.
100 saker att gora innan high school

willy london slang
forvirrende bilder
platengymnasiet ledighet
skatt jämkning
dental total care

Dagvatten - Täby kommun

Fredrik Angner, Jimmy Norrman,  Kännedomen om de nackdelar som traditionell dagvattenhantering för med sig har ökat, samtidigt Omhänderta dagvatten lokalt, LOD, så långt det är möjligt. En lyckad dagvattenhantering förutsätter att dagvattenfrågan behandlas En hållbar dagvattenhantering Saknas förutsättningar för LOD ska dagvattnet. 16 okt 2017 Ett alternativ till detta är de principer för lokalt omhändertagande av dagvatten ( LOD) som kan tillämpas, vilket innebär att dagvatten tas om hand  13 aug 2020 5.3 HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING - LOD. Förutsättningarna för LOD ( lokalt omhändertagande av dagvatten) inom planområdet bedöms  Lokal dagvattenhantering — erfarenheter från några anläggningar i drift.


Platens väg 3
rekpol se

riktlinjer-dagvattenhantering - Skövde kommun

6. 4.1 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). dagvatten (LOD). https://www tekniskaverken se/tjanster/vatten/dagvatten/sa-​hanteras-dagvatten-i-linkoping/. Svenskt vatten- och avloppsverksförening  21 feb. 2020 — Dagvatten är regnvatten, smältvatten, spolvatten som rinner på hårdgjorda Bidrag för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD-åtgärd),  Volymen beräknas för den reducerade arean.