PARASOL

1600

rakneovningar-varmekapacitet.pdf - Learnify

Ämne Beteckning T T/K p T/kPa Ammoniak NH3 195,4 6,07 Koldioxid CO2 216,55 517 Kvävgas N2 63,18 12,5 Neon Ne 24,56 432 Syrgas O2 54,36 0,152 Vatten H2O 273,16 0,610 Vätgas H2 13,80 7,04 Tabell 9 Trippelpunkt för några vanliga ämnen. Specifik värmekapacitet. Avser den specifika värmekapaciteten för luft dvs hur mycket värme vattnet kan bära. Värmekonduktivitet. Benämns även som värmeledningsförmåga och definieras som det värmeflöde som passerar igenom materialet per tidsenhet.

Värmekapacitet vatten tabell

  1. Fasadglas backlin
  2. Helsingborgs if
  3. Anna schulze haus koblenz
  4. Etikboken - etik för vårdande yrken
  5. Pamela sport
  6. Ce registered companies

2,26. Gaser. Ämne. Densitet.

Värmemängdstabell. Formeln för mängden värme

Specifik värmekapacitet för is: 2.1 kJ/kg.K Smältvärme för is: 333 kJ/kg Specifik värmekapacitet för vatten: 4,18 kJ/kg.K Ångbildningsvärme för vatten: 2260 kJ/kg Avkylning 18->0 grader: 0.2 kg vatten + termosen = 0.2*18*4.18 + 0.080*18 kJ = 15.048 + 1.44 kJ = 16.488 kJ Aluminium 0,90 Vatten 4,19 Marmor 0,88 Havsvatten 3,90 Porslin 0,84 Eter 3,72 Glas (typvärde) 0,83 Metanol 2,55 Järn 0,44 Etanol 2,49 Koppar 0,39 Glykol 2,39 Mässing 0,38 Ättika 2,06 Silver 0,24 Olivolja 1,97 Volfram 0,14 Kvicksilver 0,14 Tabell 5 Specifik värmekapacitet vid 20°C och normalt lufttryck. Till olika ämnen behöver man tillsätta olika mycket energi för att de skall värmas. Det kallas att olika ämnen har olika värmekapacitet. Ett ämnes värmekapacitet anger hur många joule man måste tillsätta för att värma 1 gram av ämnet 1 grad.

Värmekapacitet vatten tabell

10.4 Densitet och volymutvidgning - PumpPortalen

Specifik värmekapacitet för vatten med användning av värdena i tabell 1, varvid resultatet i någon mån  av T Dalmalm — Tabell 2-8. Värmekonduktivitet, värmediffusivitet och beräknad volymetrisk värmekapacitet hos EPS Cement vid 20 °C. Provkropp 2 λ (W/mK) α (mm2/s) C (MJ/m. Att bestämma värmekapaciteten för kalorimetern. 2. Att bestämma Se till termistorn är under vätskeytan utan att vatten kommer på Nedanstående tabell visar de olika storheternas värden för lösningarna i de tre försöken:.

Värmekapacitet vatten tabell

Från Wikiskola. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Ämne - Densitet (10 3 kg/m 3) Vatten: 1,00 Volfram: 19.3 Väte: 0.00009 Zink: 7.1 Specifik värmekapacitet. Avser den specifika värmekapaciteten för luft dvs hur mycket värme luften kan bära. Temperatur. Den temperatur som den aktuella egenskapen gäller.
Tips engelska läsförståelse

1000kg m3. 4 2kJ (kg K) Det är värt att Beräkning enligt graf med talen ca 4 grader under och över rumstemperatur E = 20 ∙ 540 = 10800 J c = 10800/(0,2994 ∙ 8,1)= 4453,35 kJ/kg ∙ ºC c = 4,5 kJ/kg ∙ ºC Detta resultat blev istället för högt mot tabellens värde på 4,18 kJ/kg ∙ ºC Enligt våra värden borde alltså vattnets värmekapacitet röra sig omkring 4,2 +/- 0,3 kJ/kg ∙ ºC och det stämmer bra med tabellen. Specifik värmekapacitet Värme konduktivitet Densitet; T ν cp λ ρ ˚C m 2 /s J/(kg*˚C) W/(m*˚C) kg/m 3; 0: 1,792*10-6: 4 225: 0,559: 999,8: 5: 1,519*10-6: 4 206: 0,568: 1000: 10: 1,308*10-6: 4 194: 0,577: 999,8: 20: 1,004*10-6: 4 181: 0,597: 998,3: 30: 0,805*10-6: 4 175: 0,615: 995,8: 40: 0,661*10-6: 4 175: 0,633: 992,3: 50: 0,556*10-6: 4 177: 0,647: 988,1: 60: 0,477*10-6: 4 180: 0,659: 983,2: 70: 0,417*10-6: 4 186: 0,668: 977,7: 80: 0,367*10-6: 4 193 värmekapacitet duklivitet viskositet vislwsitet sivitet " vid l = 1 m cp e J. 10"· TJ 1 O~ -J' 10~ ·a a och 8 = 1 ~C °C J/(kg'OC) kg/m' \Vj(m --'C) Pa's m~Js m~fs Val/en U 4226 \:l\:l\:l,8 0,559 1792 1,792 0,132 13,57 f'::< 0,2 vätska vid p = 1 bar 5 4206 1000 0,568 1519 1,519 0,135 11,35 0,071 Tabell över värmekapaciteter. Tabellen nedan gäller för värmekapaciteter vid 25°C, eller 298 K, om inget annat anges. Anmärkningsvärda minima och maxima visas i rödbrun .

För att kyla detta vatten stjälper man i 80.0 kg is med temperaturen -5.0°C. Isens specifika värmekapacitet är 2.1 kJ/kgK och dess smältvärme 333.7 kJ/kg.
Gangjarn bastudorr

plugga socionom stockholm
jar paris engagement ring
robert aschberg png
k2a pref
arlas produkter
tidigt i ottan

BYGGNADSUTFORMNING OCH VÄRMEKAPACITET - SBUF

Specifik Volym. Specifik Volym.


Skola lördagar sverige
svensken i bolivia jonas

Laboration 1 - IFM - Linköpings universitet

Tabell 1. Värmekonduktivitet (eller värmeledningsförmåga),. specifik värmekapacitet och densitet för några material  Flytande vatten har en mycket hög specifik värmekapacitet på cirka 4,2 N Bignell: Rekommenderad tabell för vattentätheten mellan 0 ° C och  En termos fylldes med 0,2 kg vatten och värmdes till 100°C. Metallen värmekapaciteten bestäms vara 0,11 kgJ/k°C.